06-40842789 info@BAdesign.nl
Bouw- & Projectmanagement

Om Nieuwbouw-, verbouw-, renovatieprojecten of herontwikkelingen goed te laten slagen is een ervaren team nodig van projectmanagers en directievoerders die iedere fase tot in detail regisseren. Die zorgvuldig alle stakeholders in het proces begeleiden en niets aan het toeval overlaten. BA Design & Bouwmanagement zorgt voor de maximale ontzorging voor zowel de particuliere als de zakelijke markt waardoor u zich kunt (blijven) focussen op uw kerntaken.

Onze integrale visie op projecten zetten wij door in de uitvoeringsfase van uw project. Alle bouwkundige en technische expertise is binnen BA Design & Bouwmanagement vertegenwoordigd.

Door deze integrale projectopzet heeft u ook als opdrachtgever 1 aanspreekpunt en dit zorgt voor zo min mogelijk “ruis” en faalkosten.

Wij verzorgen de aanvraag van vergunningen, dragen zorg voor aanbesteding en contracteren van aannemers en managen de bouwbudgetten. En dat alles volgens de uitgangspunten van de GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) methode.

Bent u als asset manager nauw betrokken bij de uitvoering van de bouw, of bent u juist gewend aan rapportages op strategisch niveau? In beide gevallen zorgen wij dat u de informatie krijgt waar u behoefte aan heeft. En de informatie die nodig is voor uw besluitvorming, uiteraard compleet met gedegen onderbouwing.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leave this field blank